pomoc mladým sportovkyním při strachu z jídla, anorexii a bulimii