Propojuji znalosti západní dietologie a alternativních směrů. Za mnoho let praxe jsem si vyvinula vlastní jedinečný systém nutriční terapie. Při své práci používám fonoforézu neboli tónovou vibrační akupunkturu, dále diagnostiku obličeje a pěti elementů Tradiční čínské medicíny. Od malička miluji přírodu a pobyt v lese, což mě přivedlo rovněž k japonskému umění léčby pomocí stromů, aromaterapii a bylinkářství. Můj přístup zásadně ovlivňuje i celoživotní zájem o filosofii a medicínu původních obyvatel Severní Ameriky, především pak princip a učení života kmene Blackfoot. 

Jsem však otevřená vědeckým poznatkům moderní medicíny, nestále se vzdělávám. Mimo jiné každý rok navštěvuji mezinárodní dietologickou konferenci zaměřenou na sportovní výživu, na které vystupují přední odbornící z věhlasných evropských sportovních klubů, od kterých přebírám poznatky a zkušenosti z praxe.  

Velmi si vážím důvěry každého člověka, který se svěří do mé péče. Ke  klientovi přistupuji vždy individuálně, s respektem k jeho zdraví, možnostem a životní situaci. Těší mě, že mohu díky své práci pomáhat lidem cítit se ve svém těle lépe, nacházet ztracenou rovnováhu a zlepšovat své zdraví. Spolupracuji s lékaři, fyzioterapeuty, kondičními trenéry a sportovním psychologem, v případě potřeby zajistím klientovi kompletní služby včetně lékařských vyšetření. 

Vzdělání:

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor tělesná výchova – zeměpis
(Státní zkouška: tělesná výchova, zeměpis, psychologie a pedagogika)

Výživový poradce a sportovní dietolog, vzdělávací kurz s akreditací MŠMT
(MVDr. Ing. Miloslav Valenta, Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc – Klinika tělovýchovného lékařství,
2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy.)

Pracovní stáže:

FC Barcelóna Basketball, 22. – 26. listopad 2021

Účast na konferencích a seminářích:

Pracovní stáž v FC Barcelóna Basketball, 22. – 26. listopad 2021

Světová dietologická konference o sportovní výživě:

Nutrition in Athlete Development online Summit, 17. – 18. listopadu 2020

Nutrition in Athlete Development Summit, 21. – 22. března 2019, Německo

Nutrition in Athlete Development Summit, 1. – 2. května 2018, Španělsko

Celostátní odborná konference: Mýty a trendy ve výživě, 15.10.2014, IKEM Praha 

Doplňky stravy ve sportu, seminář (Ing. Ivan Mach, CSc., prezident Aliance výživových poradců), 19.3.2014, Centrum pro transfer technologií Masarykovy Univerzity Brno

Prevence poruch příjmu potravy – správnou výživou proti anorexii a bulimii, seminář s akreditací MŠMT (Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., MUDr. Věra Kernová), 12.5.2010, Státní zdravotní ústav Praha 

Konference MOSTY, Česká trenérská akademie ČOV (21. září 2021, 21. září 2020, 2. října 2019, 13. května 2019)

Ostatní:

Člen Asociace českých aromaterapeutů od roku 2018

Studentka Institutu aromaterapie, obor aromaterapie a fytoterapie, využití éterických olejů pro celostní péči o tělo a duši člověka

účast na XXIV. mezinárodní aromaterapeutické konferenci Asociace českých aromaterapeutů: Aromaterapie pro ženy – vztahy, sexualita a hormony, 9.-10.11.2019, Praha

Terapeutické využití kinesiotapu, odborný praktický kurz
(MUDr. et Mgr. Robert Válka, rehabilitační lékař v ÚVN Praha a lékař olympijského týmu)

Kurz Fonoforézy, lektor TČM Petr Novák