Propojuji znalosti západní dietologie, sportovní výživy a celé řady alternativních směrů. Za mnoho let praxe jsem si vyvinula vlastní jedinečný systém nutriční terapie. Od malička miluji pobyt v lese, což mě přivedlo k umění léčby pomocí stromů, aromaterapii a bylinkářství. A především k poznání, že příroda je nesmírně chytrá a nejlépe fungují postupy, které ji respektují. Můj přístup určitě ovlivňuje i celoživotní zájem o filosofii a medicínu původních obyvatel Severní Ameriky, konkrétně učení života kmene Blackfoot.

Rozhodně však neopovrhuji vědou. Naopak jsem otevřená poznatkům moderní medicíny. Věřím, že právě kombinace různých přístupů společně s intuicí pomáhá lépe porozumět složitým souvislostem. Pravidelně čtu vědecké publikace, studuji další školy, navštěvuji mezinárodní konference a absolvuji zahraniční stáže. Poslední rok se věnuji i nutriční genetice. Spolupracuji s lékaři napříč nejrůznějších oborů.

Velmi si vážím důvěry každého člověka, který se svěří do mé péče. Ke každému klientovi se snažím přistupovat vždy individuálně, s otevřeným srdcem, respektem k jeho osobnosti, zdraví, možnostem a životní situaci. Těší mě, že mohu díky své práci pomáhat lidem nacházet ztracenou rovnováhu a vylepšovat zdraví. V případě potřeby zprostředkuji spolupráci s dalšími odborníky, konkrétně sportovním lékařem, psychiatrem, psychologem, fyzioterapeutem či kondičním trenérem. Doporučím a zajistím genetické testování včetně specializovaných programů pro vrcholové sportovce.

Vzdělání:

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor tělesná výchova – zeměpis
(Státní zkouška: tělesná výchova, zeměpis, psychologie a pedagogika)

Výživový poradce a sportovní dietolog, vzdělávací kurz s akreditací MŠMT
(MVDr. Ing. Miloslav Valenta, Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc – Klinika tělovýchovného lékařství,
2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

Certifikovaný odborník, zahraniční kurz Nutriční genetiky, Nordic Laboratories, Dánsko

Aktuálně studentka kurzu Professional Diploma in Sport Nutrition, Barca Innovation Hub, univerzita FC Barcelony

Pracovní stáže:

FC Barcelona, 22. – 26. listopad 2021

Účast na konferencích a seminářích:

Pracovní stáž v FC Barcelóna Basketball, 22. – 26. listopad 2021

Mezinárodní dietologická konference o sportovní výživě:

Nutrition in Athlete Develepment Summit, 8. – 9. června 2022

Nutrition in Athlete Development online Summit, 17. – 18. listopadu 2020

Nutrition in Athlete Development Summit, 21. – 22. března 2019, Německo

Nutrition in Athlete Development Summit, 1. – 2. května 2018, Španělsko

Celostátní odborná konference: Mýty a trendy ve výživě, 15.10.2014, IKEM Praha 

Doplňky stravy ve sportu, seminář (Ing. Ivan Mach, CSc., prezident Aliance výživových poradců), 19.3.2014, Centrum pro transfer technologií Masarykovy Univerzity Brno

Prevence poruch příjmu potravy – správnou výživou proti anorexii a bulimii, seminář s akreditací MŠMT (Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., MUDr. Věra Kernová), 12.5.2010, Státní zdravotní ústav Praha 

Konference MOSTY, Česká trenérská akademie ČOV (21. září 2021, 21. září 2020, 2. října 2019, 13. května 2019)

Pravidelné odborné publikace:

Časopis Fotbal a trénink, vydává Unie českých fotbalových trenérů

Magazín Coach, vydává Česká trenérská akademie ČOV ve spolupráci s Deníkem Sport

Ostatní:

účast na XXIV. mezinárodní aromaterapeutické konferenci Asociace českých aromaterapeutů: Aromaterapie pro ženy – vztahy, sexualita a hormony, 9.-10.11.2019, Praha

Terapeutické využití kinesiotapu, odborný praktický kurz
(MUDr. et Mgr. Robert Válka, rehabilitační lékař v ÚVN Praha a lékař olympijského týmu)

Kurz Fonoforézy, lektor TČM