nadále se neustále se vzdělávám a čerpám nejnovější poznatky na zahraničních konferencích