doporučím a zajistím potřebná vyšetření/testování, domluvím spolupráci s dalšími odborníky